Prisinformation

Prisinformation

Här nedan kommer alla eventuella priser finnas som är förknippat med att vara medlem i klubben.

Aktuella avgifter


Enskilt/Familjemedlemskap: 200 kr


Deposition -arbete:

500 kr / båtplats. Återbetalas efter arbetsdagens slut.


Båtplatsavgifter:
2 M MED BOM 1110 kr
3 M MED BOM 1320 kr
3 M MED BOJ 1270 kr
4 M MED BOJ 1450 kr
4 M MED BOM 1500 kr


Landström:

Deposition 2000 kr
Förbruktning 2 kr/kWh, minimidebitering 300kr/år


Uppställningsavgift utan båtplats:
Medlemsavgift: 200 kr + Uppställningsavgift: 500 kr + Deposition: 500 kr


Trailer-parkering sommartid:
Medlemsavgift: 200 kr + Uppställningsavgift: 500 kr + (Saknas båtplats tillkommer deposition, 500 kr)


Sjöbod: 180 kr


Hyra av friggebod på Svinö: Medlem 100 kr/dygn 

Icke medlem 200 kr/dygn


Hyra styrpulpet: 
För medlemmar 300 kr      Betalas alltid i förskott

Icke medlem 500 kr            Betalas alltid i förskott


Ställplats husbil/husvagn:
Smedjebacken, 200 kr/dygn
Söderbärke, 100 kr/dygn


Gästhamn (Inkl. El)
200 kr/dygn